Esoterics

More: Alamun , Ƙasashewa , Makirci da Rites , Astrology , Sallah da gumaka , Gabatarwa , Bioenergetics , Yoga da Zuciya , Numerology , Hankali